Nota prawna  |  Wskazówka prawna / Zastrzeżenia prawne  |  Print  | 
 

Badania i rozwój
W firmach CeoTronics AG i CT-Video GmbH pracuje w Niemczech 17 inżynierów i 6 techników. Również w sprzedaży krajowej i zagranicznej, za kompetencję, wysoką jakość doradztwa i optymalny przepływ informacji w działach technicznych odpowiada w sumie 5 inżynierów (z czego dwóch w firmie CT-Video).

Wkład firmy w badania i rozwój w roku gospodarczym 2016 / 2017 wyniósł T€ 1653 (z czego T€ 357 pochodziło z firmy CT-Video GmbH) i wynosi 8,4 % obrotu firmy w roku gospodarczym.

Dotychczasowe inwestycje objęły

• własną komorę Tetra,
• rozbudowę laboratorium akustycznego,
• stanowisko pomiarowe EMC z komorą G-TEM,
• stanowisko pomiarowe ESD,
• tester do kabli,
• laboratorium badawcze IP oraz
• komorę klimatyzacyjną do symulacji temperatury i wilgotności

Dzięki wyposażeniu w głowicę do pomiaru akustyki (sztuczna głowa firmy Bruel und Kjaer) firma CeoTronics posiada najlepsze wyposażenie, by z powodzeniem sprostać wysokim wymaganiom we własnym laboratorium badawczym.