Nota prawna  |  Wskazówka prawna / Zastrzeżenia prawne  |  Print  | 
 

Badania i rozwój
Na terenie Niemiec nad rozwojem komponentów sprzętowych i programowych pracuje łącznie 30 pracowników CeoTronics AG i CT-Video GmbH. Dodatkowo czterech z 22 inżynierów czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy przedstawicieli handlowych oraz pracowników biurowych, a także reprezentuje firmę jako kompetentni prokurenci w sprawach wysokiej jakości doradztwa i optymalnego przepływu informacji w działach technicznych.

Wkład firmy w badania i rozwój w roku gospodarczym 2016 / 2017 wyniósł T€ 1653 (z czego T€ 357 pochodziło z firmy CT-Video GmbH) i wynosi 8,4 % obrotu firmy w roku gospodarczym.

Dotychczasowe inwestycje objęły

• własną komorę Tetra              • rozbudowę laboratorium akustycznego
• stanowisko pomiarowe EMC z komorą G-TEM • stanowisko pomiarowe ESD
• tester do kabli • laboratorium badawcze IP oraz
• komorę klimatyzacyjną do symulacji temperatury i wilgotności • kabina ciśnieniowa

Obecnie pracujemy nad rozbudową naszego laboratorium dźwięku, co pozwoli nam w przyszłości przeprowadzać subiektywne pomiary ochrony słuchu.