Nota prawna  |  Wskazówka prawna / Zastrzeżenia prawne  |  Print  |  

Wskazówka prawna / Zastrzeżenia prawne


Polityka prywatności
Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe jedynie zgodnie z postanowieniami niemieckiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące sposobu, zakresu i celu zbierania takich danych. Jest on dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej.

Transfer i zapis danych dla celów systemowych i statystycznych.
Ze względów technicznych, kiedy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, jego przeglądarka automatycznie przekazuje dane na nasz serwer. Chodzi tu, między innymi, o takie dane, jak data i godzina wejścia na stronę, ilość pobranych danych, ilość przesłanych danych, rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny i adres IP użytkownika. Dane te przechowywane są osobno od innych danych, które użytkownik podaje korzystając z naszego serwisu. Nie jest możliwe dopasowanie tych danych do konkretnej osoby. Są one zbierane w celach statystycznych, a następnie usuwane.

Dane inwentaryzacyjne
Jeżeli pomiędzy nami a użytkownikiem zostaną zawarte, spisane lub zmienione umowy, to wtedy będziemy zbierać i wykorzystywać jego dane w celach z nimi związanych.
Na żądanie właściwych organów jesteśmy zobowiązani każdorazowo udostępniać takie dane (dane inwentaryzacyjne), jakie będą wymagane do celów postępowania karnego, bezpieczeństwa, do wypełnienia obowiązków organów konstytucyjnych lub wojskowych lub do dochodzenia praw własności intelektualnej.

Dane użytkownika
W miarę możliwości zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu umożliwienia korzystania ze strony oraz wystawiania rachunków (dane użytkownika). Dotyczy to zwłaszcza danych koniecznych do identyfikacji oraz oznaczania początku i końca oraz przebiegu korzystania z naszej oferty. Do celów reklamowych, badania rynku i tworzenia oferty internetowej odpowiadającej popytowi, mamy prawo tworzyć profile użytkowników z użyciem pseudonimów.  Użytkownik ma prawo się na to nie zgodzić. Profili użytkownika nie można połączyć z danymi użytkownika korzystającego z pseudonimu. Na żądanie właściwych organów jesteśmy zobowiązani każdorazowo udostępniać takie dane (dane inwentaryzacyjne), jakie będą wymagane do celów postępowania karnego, bezpieczeństwa, do wypełnienia obowiązków organów konstytucyjnych lub wojskowych lub do dochodzenia praw własności intelektualnej.

Prawo do informacji
Użytkownicy naszej oferty internetowej mają prawo żądać udzielenia informacji na temat zebranych przez nas danych dotyczących użytkownika lub jego pseudonimu. Na żądanie użytkownika informacje te mogą zostać przekazane drogą elektroniczną

Cookies
W celu rozszerzenia oferty internetowej i ułatwienia korzystania z niej, korzystamy z tak zwanych plików "Cookie". Pliki cookie sprawiają, że kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, na jego komputerze zapisywane są dane. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki, tak aby zablokować zapisywanie plików cookie na swoim komputerze. Może to jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej oferty.

Uwaga: 
Cyfryzacja danych może powodować zakłócenia w ich wyświetlaniu. Ponadto korzystanie z różnych ustawień przeglądarek może powodować różnice w widoku, wzgl. błędne wyświetlanie danych. Wszystkie zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki towarowe są własnością danego posiadacza.

Wskazówki o narzędziu Google Analytics: Niniejsza strona korzysta z narzędzia Google Analytics, służącego do analizy statystyk serwisów internetowych, udostępnionego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie”, czyli pliki tekstowe, zapisywane w komputerze, umożliwiające prowadzenie analiz korzystania z danej strony WWW przez użytkownika. Informacje pozyskiwane dzięki plikom cookie o tym, jak użytkownik korzysta ze strony WWW (włącznie z adresem IP) są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Jeżeli użytkownik włączy opcje anonimiazacji adresu IP, jego adres IP zostanie przez Google skrócony na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru europejskiego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesyłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na mocy umowy z administratorem strony, Google wykorzystuje te informacje do analizowania korzystania ze strony WWW, do tworzenia raportów o aktywności, a także do oferowania administratorowi innych usług związanych z korzystaniem ze strony WWW i internetu. Dane przesyłane przez przeglądarkę użytkownika  w ramach Google Analytics nie są łączone z innymi danymi Google. Można zablokować zapisywanie plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce, przy czym zwracamy uwagę, że w takim wypadku nie wszystkie funkcje niniejszej strony WWW będą w pełni dostępne. Użytkownik może zablokować zbieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie przez Google plików cookie odnoszących się do korzystania z naszej strony (także adresu IP) instalując wtyczkę do przeglądarki, którą można ściągnąć tutaj: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).


Klikając na poniższy link można zablokować zbieranie danych przez Google Analytics . Zainstalowane zostanie cookie opt-out, które zablokuje w przyszłości zbieranie danych podczas wizyt na naszej stronie WWW.
<a href="javascript:gaOptout()">Google Analytics deaktivieren</a>

Więcej informacji o warunkach korzystania i ochronie danych:  http://www.google.com/analytics/terms/de.html  lub https://www.google.de/intl/de/policies/. Informujemy. że Google Analytics na tej stronie WWW zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();“ umożliwiający anonimowe zbieranie adresów IP (maskowanie IP).