Nota prawna  |  Wskazówka prawna / Zastrzeżenia prawne  |  Print  | 
 

Błędy w działaniu radiostacji


Oprogramowanie / ustawienia radiostacji mogą mieć wpływ na działanie sprzętu audio

Po zmianie oprogramowania radiostacji powstaje niebezpieczeństwo wystąpienia błędów w działaniu zestawu mikrofonowo-słuchawkowego. Należy pamiętać o tym, że działanie akcesoriów radiotelefonu może zależeć od używanej wersji oprogramowania radiostacji i ustawień oprogramowania.

Prosimy postępować ostrożnie w trakcie przeprowadzania aktualizacji oprogramowania i / lub zmian ustawień oprogramowania. Przed zaplanowaną aktualizacją i / lub zmianami w oprogramowaniu należy najpierw sprawdzić w radiotelefonie, czy jego akcesoria po zmianie będą prawidłowo działały.

Prosimy zwrócić uwagę na informacje przekazane przez producenta radiotelefonu. W razie dodatkowych pytań związanych z tym zagadnieniem, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym doradcą sprzedaży.

>> PDF-Download [508kb]